Leiderschap

 

Authentiek leiderschap betekent dat iedere leidinggevende in staat is om allereerst leiding te geven aan zichzelf. Er zijn vier universele ontwikkelwegen om te komen tot dit innerlijke kompas en meer succesvol en effectief leiderschap in de praktijk. Een ideale ontwikkelomgeving voor leiders is naar mijn ervaring zodanig samengesteld dat er op al deze vier dimensies wordt gewerkt met als kernthema’s:

  • wat is jouw unieke bijdrage (spirituele dimensie)
  • hoe blijf je open kijken en in afstemming met een snel veranderende werkelijkheid (mentale dimensie)
  • hoe ben je optimaal in verbinding en maak je daarbij gebruik van de kracht van diversiteit (emotioneel) 
  • hoe doe je dat met respect voor lijf en omgeving (fysiek)

Een ideale ontwikkelingsweg is te gaan kijken en te gaan werken rond de 4 dimensies; het fysieke, het emotionele, het mentale en het totale bewustzijnsniveau.

Het mentale en ook het emotionele zijn ons het meest vertrouwd, zijn diegenen die we kennen en ervaring mee hebben en ons meestal drijven in het ‘leiden’ van onszelf en onze omgeving.

Natuurlijk Leiderschap biedt ons uitzicht op het andere om via onze fysieke poort en ‘Bewust-Zijn’ je oneindige mogelijkheden te verkennen en te ontdekken. In elk van ons ligt er een universum aan potentieel verborgen. Hoe laat ik me drijven door mijn vaardigheden, kwaliteiten, passie, talenten…en oneindige mogelijkheden.

Fysiek en Vitaal Leiderschap: vanuit het denken ontstaat er afgescheidenheid en onderscheid. We scheppen onderdelen, vakjes en systemen van alles waarmee we ons vervolgens identificeren. Het natuurlijke vermogen om te voelen en ons te verbinden met anderen vanuit waarden en deugden wordt moeilijk en raakt meer en meer verloren. Er ontstaat een discrepantie tussen binnen en buiten. Wat leeft er binnen mezelf en wat of hoe toon ik dit aan de anderen en mijn omgeving?

Het lichaam dat je hebt meegekregen vormt hierbij een belangrijke sleutel om dit te realiseren. Ons lichaam wordt ook wel eens onze ‘werkezel’ voor dit leven genoemd. Je lijf staat in directe verbinding met de twee energieën: het spirituele “onze inspiratie, onze bezieling” en het fysieke, de materialisatie “het vorm geven, het in expressie brengen”.

Ons lichaam brengt dit potentieel tot expressie en vormt als het ware de brug tussen inspiratie en materie. Het is een intelligent systeem en is daarenboven ‘jouw huis’ voor je emoties, gedachten, overtuigingen en patronen alsook jouw creativiteit, (kern)waarden en vaardigheden’.

Op regelmatige basis werk ik samen met organisaties bij hun Leiderschapstrajecten. Ik ben verbonden met ‘Twynstra Gudde - Managers en Adviseurs’ in Nederland waar ik onder andere mijn bijdrage lever aan programma’s en leiderschapstrajecten voor Management en Directie van Overheid, bedrijven, de Nationale Politie en privé-organisaties.

Ieder mens verlangt naar vitaliteit, gedrevenheid en bezieling in zijn leven en werk. Contact maken met dit verlangen vormt een belangrijk ingrediënt in onze begeleiding en programma's. Ontwikkelen van persoonlijk leiderschap vraagt van leiders om bewust te worden van en contact te maken met hun eigen kern, vrijheid, drijfveren (passie), kracht, rust, angsten, onzekerheden, functionele en disfunctionele patronen. Veranderen gaat van binnenuit.