Home

Welkom op de site van Evolvere 'Mens en Organisatie in Ontwikkeling'

Het Latijnse “evolvere” heeft als letterlijke betekenis "zich ontrollen" of "afwikkelen”. Enerzijds het ontrollen en anderzijds een groeiproces naar iets hogers.

'Mens en Organisatie zijn voort-durend in Ont-wikkeling'. Dat zit me in het lijf en vind ik boeiend. Dat boeiend vertaalt zich in nieuwsgierig, mensen hebben de behoefte en nood om te leren en te ontdekken, om completer te worden en komen zo steeds dichter bij hun essentie en hoe breng je dit tot expressie in jouw persoonlijk en professioneel leven. 

Evolvere werkt met mensen en organisaties op het snijvlak van persoonlijke thematiek en organisatie thematiek. Wat speelt zich af in het verborgene en hoe laat je dit meedoen. Je krijgt meer inzicht en duiding hoe deze thema’s en wetmatigheden een rol spelen en mee bepalend zijn in je persoonlijke en professionele leven.

Steeds weer raakt het mij bij het zien van de verwondering als mensen ‘echt’ in contact komen met hun fysieke lijf, hun essentie en daarin thuiskomen. Daarin opent zich telkens een veld van mogelijkheden en verbazing…

Welke koers ben je al gevaren, welke thema’s en wetmatigheden heb je meegekregen en hoe spelen deze een rol en zijn ze mee bepalend in je verdere persoonlijke en professionele ontwikkeling.   

Evolvere biedt  Advies & Coaching, Bodywork, Trainingen, Relatietherapie en Systemisch Werk met Familie- en Organisatie opstellingen aan. Om mensen privé en professioneel, alsook bedrijven en organisaties, te inspireren en te ondersteunen in hun ontwikkeling. Zodat mensen in beweging kunnen komen om hun ware potentieel, passie, talenten en leiderschap te ontdekken.

Centraal hierin staan de 4 Dimensies. Een ideale ontwikkelingsweg is te gaan kijken en te gaan werken rond deze 4 dimensies: de 4 werelden of niveaus die ons drijven in het leiden van onszelf en onze omgeving. Iedereen draagt het potentieel in zich om te ont-wikkelen en te groeien in zijn of haar persoonlijke en professionele leven.

Evolvere is een voortzetting en de verdere ont-wikkeling van Jos Meekers Consultancy.

Persoonlijke en/of professionele ondersteuning

Coaching: je staat voor een verandering in je leven of bedrijf of organisatie, je wilt of je moet keuzes maken, je wilt uiteindelijk een doelstelling realiseren, je zoekt nog de juiste aanzet of programma tot de realisatie van je intenties, missie of visie, je wil meer duidelijkheid… Ik steun en help je in beweging te krijgen naar het doel dat jij wilt bereiken.

Bodywork: om je terug in contact te brengen met je natuurlijke intelligentie en vitaliteit van je lijf en je zodoende te vrijwaren van spanningen en ongemakken. Dat kan van toepassing zijn voor iedereen met fysieke, en/of psycho-emotionele klachten en blokkades of voor je persoonlijke en professionele ontwikkeling en groei.

Trainingen - Leiderschap & Management: Authentiek leiderschap betekent dat iedere leidinggevende in staat is om allereerst leiding te geven aan zichzelf. Er zijn vier universele ontwikkelwegen om te komen tot dit innerlijke kompas en meer succesvol en effectief leiderschap in de praktijk. Een ideale ontwikkelomgeving voor leiders is naar onze ervaring zodanig samengesteld dat er op al deze vier dimensies wordt gewerkt met als kernthema’s:

- wat is jouw unieke bijdrage (spirituele dimensie)
- hoe blijf je open kijken en in afstemming met een snel veranderende werkelijkheid (mentale dimensie)
- hoe ben je optimaal in verbinding en maak je daarbij gebruik van de kracht van diversiteit (emotionele dimensie)
- hoe doe je dat met respect voor lijf en omgeving (fysieke dimensie)

Succes en groei binnen een bedrijf of organisatie wordt gewaarborgd door de inzet, de aanwezigheid, de openheid en de bereidheid om er helemaal te zijn binnen uw baan, functie of verantwoordelijkheid als individu, medewerker, team, manager of leidinggevende. Je job, functie, bedrijf of organisatie is een middel om die vaardigheden en talenten tot expressie te brengen.

Graag nodig ik u uit om onze visie en aanbod verder te ontdekken en te verkennen.

Designed by IT4Professionals