Coaching & Training

 

Graag ben ik je gesprekspartner om te luisteren naar je vragen, je thema’s. Je staat voor een verandering in je leven of je organisatie, je wilt of je moet keuzes maken, je wilt uiteindelijk een doelstelling realiseren.

Je zoekt nog de juiste aanzet of programma tot de realisatie van je missie, visie of intenties. Wij helpen je in beweging te krijgen naar het doel dat jij wilt bereiken. Je wil meer duidelijkheid krijgen over en contact maken met je talenten, je creativiteit, je kernwaarden…jouw potentieel.

Hoe geef je momenteel uiting aan je bestaan, hoe ziet jouw persoonlijk en professioneel leven er momenteel uit en wat vertelt het over je kwaliteiten, je waarden en deugden, je tekorten, je hiaten, je patronen, je teveel, je te weinig…Hoe gebruik ik deze vaardigheden en kwaliteiten om mezelf te leiden en te managen? Hoe kan ik gebruik maken van deze leidinggevende capaciteiten om anderen te dienen? Mijn eigen ervaring leert me dat in contact komen met dit individueel vermogen de sleutel is om persoonlijk en professioneel succes en groei te garanderen.

Uitgangspunt is dat jijzelf verantwoordelijk bent voor het resultaat en de inhoud van het traject. Wij helpen je in beweging te krijgen naar het doel dat jij wilt bereiken. Deze bewustwording vraagt ook iets van jou, als mens, als leider of als manager, in relatie tot je partner, kinderen, familie, bedrijf, organisatie, werknemers...Ben je bereid om je patronen te herkennen en te veranderen? Maar je blijft een eigen, vrije keuze behouden. 

We bieden open en op maat gemaakte trainingen en workshops aan waarin de uitnodiging van een wederzijdse ontmoeting centraal staat. Als trainer nodig ik de deelnemers uit om mee te gaan in hun eigen lerende ontdekkingsreis. Dit vraagt als trainer de bereidheid om in deze ontmoeting mijn bron van eigen kennis van de eigen doorleefde ervaring in te zetten.

Trainer en deelnemers in een opleiding of workshop hebben een bijzondere plek. Hun wederzijdse inzet en leiderschap is als een instrument in de ontmoeting. Dit biedt de mogelijkheid om op een inspirerende wijze te werken met wie jij als mens bent en waar je organisatie of bedrijf voor staat.