Evolvere - "Mens en Organisatie in Ontwikkeling"

Welkom op de site van Evolvere "Mens en Organisatie in Ontwikkeling"
Het Latijnse "evolvere" heeft als letterlijke betekenis "zich ontrollen" of "afwikkelen”. Enerzijds het ontrollen en anderzijds een groeiproces naar iets hogers.

Mens en Organisatie zijn voort-durend in Ont-wikkeling. Dat vind ik boeiend en dat zit me in het lijf. Dat boeiend vertaalt zich in nieuwsgierig, mensen en organisaties hebben de behoefte en de nood om te leren en te ontdekken. Mens en Organisatie evolueren en streven ernaar om completer te worden om zo steeds dichter bij hun essentie te komen en te ervaren hoe ze dit tot expressie brengen in hun persoonlijke en professionele leven. 

Evolvere werkt met mensen en organisaties op het snijvlak van persoonlijke thematiek en organisatiethematiek. Wat speelt zich af in het verborgene en hoe laat je dit meedoen. Welke koers ben je al gevaren, welke thema’s en wetmatigheden heb je meegekregen en hoe spelen deze een rol en geven ze mee richting in je verdere persoonlijke en professionele ontwikkeling.   

Je krijgt meer inzicht en duiding hoe deze dynamieken inspireren en mee bepalend zijn teneinde je eigen potentieel optimaal te benutten. Steeds weer raakt het mij bij het zien van de verwondering als mensen ‘echt’ in contact komen met hun fysieke lijf, hun essentie en daarin thuiskomen. Daarin opent zich telkens een veld van mogelijkheden en verbazing…

Met ons aanbod Training & Coaching, Organisatieontwikkeling & Teambegeleiding, BodyManagement, Systemisch Werk met Familie- en Organisatie opstellingen alsook Relatiebegeleiding werken we met mensen privé en professioneel, alsook bedrijven en organisaties om hun ware potentieel, talenten en leiderschap bewuster te laten ervaren.

Centraal hierin staan de 4 Dimensies. Een ideale ontwikkelingsweg is te gaan kijken en te gaan werken rond deze 4 dimensies: de 4 werelden of niveaus die ons drijven in het leiden van onszelf en onze omgeving. Iedereen draagt het potentieel in zich om te ontwikkelen en te groeien in zijn of haar persoonlijke en professionele leven.


Evolvere is een voortzetting en de verdere ont-wikkeling van Jos Meekers Consultancy.