Familiebedrijven

 

Familie & Bedrijf. Drie systemen, één wereld
Als we het over familiebedrijven hebben dan hebben we het over drie systemen: familie, bedrijf en eigendom, en tegelijk toch over één wereld. De mensen waarover we spreken of de deelnemers zijn namelijk vaak dezelfde. Het privé aspect en het professionele aspect zijn daardoor vaak en meestal altijd met elkaar verweven.

Wij bieden draag- en leervlakken aan voor Familiebedrijven en Organisaties om elkaar te ont-moeten.

Je kan je leven enkel voorwaarts leven en achterwaarts begrijpen
Alles wat je hebt meegemaakt bepaalt wie je bent en je verlangens leven je voort. Het systeem van herkomst en de dynamieken die deze geschiedenis met zich meedraagt speelt een rol en wordt doorgegeven van generatie op generatie. Kent en begrijpt elke nieuwe generatie deze geschiedenis, het ontstaan, de bezieling, de eerste stappen…

Je weet pas waar je heen gaat als je weet waar je vandaan komt
Worden deze dynamieken van herkomst nog geëerd en krijgen deze waarden nog een plek naar een nieuwe bestemming, naar een volgende generatie. Hoe speelt dit alles in het uitzetten van nieuwe visies en missies en het varen van een nieuwe of andere koers…

Graag zijn wij je gesprekspartner om te luisteren naar je vragen, je thema’s. We reiken een kader aan waarin verschillende onderwerpen en thema’s voldoende tijd, aandacht en ruimte krijgen om even bij stil te staan en te reflecteren.