Referenties

U bent in goed gezelschap.


 • Twynstra Gudde NL

 • Havenbedrijf Amsterdam NV - Afdeling Strategie & Innovatie NL

 • Nationale Politie - Politie Academie - Coachingspool

 • Ministerie OCW Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - Academie voor Onderwijstoezicht - Inspectie van het Onderwijs

 • CALL Centre for Authentic Leadership and Learning - Trainer Coach

 • Cronos NV

 • Crosspoint Solutions NV

 • Ministerie van Veiligheid en Justitie - Directoraat generaal Straffen en Beschermen

 • Trainer en (organisatie)Coach bij Healthy Company Consultants - organisatieadviesbureau

 • Trainer en coach bij Bon Courage - Adviesbureau

 • Stichting Landelijk Congres der Bestuurskunde. Bijdrage 2017 Den Haag NL

 • Trainer en coach bij Systemisch Mensenwerk - Academie voor persoonlijke en professionele ontwikkeling

 • SNS Reaal N.V. Bank en Verzekeringen NL

 • Nationale Politie Nederland - Kandidatenprogramma NL – Leiderschapstraject

 • Gemeente Den Haag - Bestuursdienst - Directie Concern Bedrijfsvoering

 • NVWA Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit van het Ministerie van Economische Zaken, Leefmilieu en Infrastructuur NL

 • TNO: Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek NL

 • Studiecentrum Rechtspleging NL. Opleidingsinstituut van de rechterlijke organisatie

 • NPC NATO Programming Center

 • BNP Paribas Fortis

 • Directie & Management Forensisch Psychiatrisch Centrum de Kijvelanden NL

 • NH Hoteles NH Stephanie Brussels

 • LC Packaging B en NL