Teambegeleiding

 

Een team, een groep is een plek van ontmoeting. Hoe sta ik in relatie tot mezelf en hoe verhoud ik me tot de groep. Of hoe uniek mensen zijn in de relatie, de ontmoeting en in het contact. Teams samengesteld uit mensen als een palet aan kleuren en kenmerken met hun eigen verhalen uit hun land van herkomst en doorheen het landschap worden gestuurd om als spiegel en raadgever te dienen. Wat me raakt is dat deze expressieve en symbolische blikken en uitdrukkingen een grote aantrekkingskracht hebben door hun verhalen, hun kwaliteiten, hun geheimzinnigheid, het mysterieuze en tegelijk door hun ondoorgrondelijkheid. 

Een organisatie, een team om uitdrukking te geven aan ons bestaan, onze kwaliteiten, onze deugden, onze valkuilen, onze overlevingsstrategieën, onze kwetsbaarheid…Of hoe verrassend mensen in hun vermeende tegenstellingen ook zo elkaars gelijken zijn.  Over hoe de dynamiek van een organisatie zo verbonden is met jezelf en dienend is aan het geheel. Systemische principes als plek, ordening en het insluiten van polariteiten als basis aan een gezond en vitaal werkklimaat. Je wordt uitgenodigd om binnen te komen met je verhaal, je thematiek, je vragen…

Intern en extern samenwerken. Verbinden. Deze wereld van snel veranderende werkelijkheid en van spannende en onzekere tijden vraagt om te gaan staan voor wat men belangrijk vindt en tegelijk dienend kan zijn voor het team en voor de resultaten die bereikt dienen te worden. Dat vraagt om ‘leiding geven’ ‘kunnen volgen’ en wendbaar zijn en staat voor dienstbaar zijn. Dienstbaar aan jezelf, jouw mensen, jouw vak en de wereld.