Systemisch Werk - Constellaties: Familie- en Organisatieopstellingen

 

Ons leven kent van jongs af aan vele systemen. Wij mensen komen voort uit onze huizen van herkomst: de familiesystemen van onze vader en moeder en de verbinding tussen die systemen. Wij groeien op en ontwikkelen ons in systemen met onze opvoeders, onze schoolklas, een team, een vereniging en weer later werken wij in systemen, zoals in organisaties. Wij leren en ontwikkelen ons binnen die systemische context. Ieder van deze levenssystemen heeft een eigen dynamisch krachtenveld, een zielsstroom die ons op een diep en vaak onbewust niveau beweegt.
In onze systeemdynamieken van herkomst gelden andere ordeningen en wetten dan op het individueel psychologische niveau. Immers, de oorsprong van de vragen, problemen en belemmeringen van de cliënt liggen in het systemische krachtenveld van herkomst.

De oorsprong van Systemisch Werken ligt bij de systemische familietherapie van Bert Hellinger. Systemisch werken heeft tot doel de verborgen belemmeringen zichtbaar te maken. Iedereen heeft een plek in het systeem, er is sprake van een ordening. Het op diep niveau leren kennen van de eigen plek en de positie die anderen daarin innemen, geeft ruimte voor acceptatie en zingeving. De cirkel is rond, de verbinding tot stand gebracht. Systemisch werken is geen vervanging voor andere werkwijzen, maar heeft een integrerende werking van de kennis en kunde die de begeleider al heeft.

Bij familieopstellingen kijken we naar het gezin van herkomst, naar het relatiesysteem waarbij dynamieken en thema’s vaak ontstaan en meespelen van generaties terug, bewust of onbewust.

Organisaties zijn levende systemen die een eigenheid hebben: een geschiedenis, een cultuur, een gestructureerde vorm of inrichting, een taak, een doel, een bestemming. Bij organisatieopstellingen kijken we hoe het relatiesysteem en wat we daarin hebben meegekregen een rol spelen in het taaksysteem en zodoende mee vorm geven aan de identiteit van de organisatie. 'Hoe dien ik de gezondheid van organisaties en mensen in organisaties op het snijvlak van organisatiethematiek en persoonlijke thematiek?' Vanuit je persoonlijke bewustzijn en ontwikkeling draag je bij aan de ontwikkeling van je organisatie en omgeving. De ontwikkeling van je organisatie vraagt om ontwikkeling van jouw persoonlijk en innerlijk leiderschap.