Relatiebegeleiding

 

Aandacht en inzicht in de dynamieken en de onbewuste processen binnen relaties die meespelen wanneer twee mensen hun partnerrelatie gestalte geven. De liefdespatronen die wij hebben aangetroffen in de eigen familiegeschiedenis spelen, vaak onbewust, een grote rol in de relatie en in de onderlinge dynamiek (systemisch werk). Ook de positie die wij als man of vrouw ten opzichte van mannen en vrouwen innemen, is van veel invloed in de partnerrelatie (Jung). 

Ook heeft dit alles zijn invloed op onze professionele relaties en hoe we daarin communiceren met elkaar, in de ontmoeting met een ander, in het bewegen en functioneren binnen een team en binnen de organisatie. Welke patronen, dynamieken en overtuigingen spelen hierin mee. Je krijgt inzicht in jouw ‘Coping Strategies’. 

Het recent volgen van de professionele opleiding 'De Relatie als spiegel' gaf mij vernieuwend inzicht in en ervaring met relatiebegeleiding. Deze opleiding richt zich tot professionals die zich willen scholen in relatietherapie vanuit systemisch perspectief, in navolging van Ivan Boszormenyi-Nagy, verbonden met andere invalshoeken en nieuwe ontwikkelingen binnen en buiten Phoenix, waaronder de theorie van Jung, het gedachtegoed van Merleau Ponty en de bewegingsleer van Wibe Veenbaas.