Over mezelf

Mijn jarenlange ervaring in de omgang met managers en leidinggevenden en mijn eigen ontwikkeltraject resulteerde in het oprichten van Evolvere - Mens en Organisatie in Ontwikkeling. Ik werk als coach en trainer met mensen en organisaties op het snijvlak van organisatie- en persoonlijke thematiek om mensen en teams hun ware potentieel, talenten en leiderschap bewuster te laten ervaren.

Je bekomt zodoende meer inzicht en duiding hoe deze vaak verborgen thema’s, wetmatigheden en patronen een rol spelen en hoe deze mee bepalend zijn voor jouw persoonlijke ontwikkeling en die van de organisatie of het bedrijf. Ik inspireer en ondersteun in de verdere ontwikkeling naar een grotere groei en het doel dat men willen bereiken, dat boeit en fascineert mij. 

Het inzetten en doorgeven van deze rijkelijke ervaring maakt mij getuige van ontroerende resultaten, verwondering en bereidheid tot verandering bij deelnemers.

 
 

Meer weten ?

Voor een uitgebreider profiel verwijs ik je graag naar mijn LinkedIn profiel.

Je bent van harte welkom met alles wat er is!

 
jos-01.jpg